Improcamera

Luova

tapa tutkia

kehon ja kameran

vuoropuhelua

Improcamera

Improcamera tarjoaa luovan tavan tutkia liikkeen ja kameran välistä vuoropuhelua. Siinä kokeillaan, leikitelllään ja löydetään uudenlaisia ratkaisuja yhdessä parin kanssa ja pienryhmissä. Työpajan päätteeksi on mahdollista toteuttaa videoinstallaatio, johon kootaan työpajassa kuvattua materiaalia.

Keho ja kamera

Improcamera työpajassa pyritään liikkuvan kehon ja (keho)kameran monitasoiseen ja luovaan kommunikaatioon. Siinä harjoitetaan kehon kykyä tiedostaa sisäisiä tapahtumia ja motiiveja sekä oman kehon ulkopuolella tapahtuvia tilanteita ja toisia ihmisiä. Luova kameran käyttö mahdollistaa näiden sisäisten ja ulkoisten motiivien ja tapahtumien kuvaamisen ja tuoda ne näkyväksi intensiivisinä ja unia muistuttavina kuvina. Unien näkemisessä ja luovassa prosessissa/improvisaatiossa on paljon samankaltaisuuksia. Nähtäessä unia se aivojen alue, joka kontrolloi, tekee loogisia päätöksiä tai keskittää huomion sulkeutuu kun taas aistimukset ja emootiot nousevat esille. Molemmille on pyrkimys etsiä uusia assosiaatioita tai toisin sanoin valita vähemmän kuljetumpia reittejä.

Rudolf Labanin

Työpajassa hyödynnetään Rudolf Labanin kahdeksaa liikelaatua erilaisissa käytännön liikkeen ja kameran yksinkertaisissa harjoitteissa. Yhteinen sanasto luo edellytykset riskinottoon, luottamukseen ja monipuoliseen työskentelyyn erilaisissa ympäristöissä.

Kenelle

Avoin kaikille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita kameran ja kehon dialogista. Tanssi,-teatteri,-esittävän taiteen,- musiikiin,- filmi-ja multimedia,- ääni,-ja valotaiteenopiskelijoille jne.

Improcamera historiaa

Minna ja Martin ovat pitäneet Improcamera työpajoja jo vuodesta 2009 lähtien. He ovat pitäneet supersuosittuja työpajoja mm. Brasilian, Argentiinan ja Kolumbian yliopistoissa. Ensimmäinen työpaja Suomessa oli yhteistyössä Taideyliopiston kanssa 2015. Mukana oli tanssija,- näyttelijä,- kuvataiteilija,- valosuunnittelija, filmintekijä- ja lavastajaopiskelijoita.

Kouluttajat

Minna ja Martin ovat työskennelleet yhdessä koreografeina, tanssijoina ja kouluttajina 30 vuoden ajan. He ovat opettaneet ja inspiroineet suomalaisia tanssintekijöitä sekä näyttelijöitä heidän työnsä ja opetuksensa kautta Teatterikorkeakoulussa ja lisäksi opettaen ja koreografioiden eri tanssikouluissa-ja instituutioissa eri puolilla Suomea. He ovat lisäksi opettaneet useissa eri yliopistoissa Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. He ovat pitäneet tuhansia työpajoja eri puolilla maailmaa. He ovat opettajina lämminhenkisiä, huumorintajuisia ja kannustavia.

Avainsanat

Luovuus, innovaatio, kameratyöskentely, tanssi, Laban